Sokol
Jablonec nad Nisou

csende
v

Na konci října jsme se sešli s děkanem Fakulty umění a architektury TUL Osamu Okamurou, vedoucím Katedry umění Janem Stolínem, odbornými asistenty Petrou Vlachyňskou a Jaroslavem Prokešem a prozkoumali sokolovnu doslova od studny na půdu. Velká pozornost se věnovala její historii, roli ve městě a zejména konkrétním prostorům podkroví a půdy, které v následujících měsících oživí práce studentů zmíněných pedagogů díky projektu Hledání ztracené identity.

Výsledkem spolupráce bude návrh části expozice Příběhy ztracené identity, jejíž otevření se plánuje na druhou polovinu roku 2023 a nabídne pohled do historie i současnosti. Záměr zpřístupní podkroví i suterénní prostory, jejichž symbolické propojení provede návštěvníky časem i pomyslnou osou nejen celého domu, ale i okolní městské krajiny. 

Po skončení prohlídky se diskutovalo o oživování kulturních památek v Čechách i ve světě, o možnostech, které otevírá spolupráce s akademickou obcí a neziskovým sektorem. Jejím cílem je navázat na velký kulturně-společenský význam sokolovny v Jablonci. Hovořilo se ovšem nejen o budově samotné, ale i o sokolovnách obecně, které jsou zpravidla významným bodem obce. Jednou ze zamýšlených akcí v rámci projektu je seminář pro majitele a správce se zaměřením na péči o tyto významné stavby, uchování historické hodnoty a jejich udržitelný rozvoj. Další diskutovanou součástí projektu bylo využití současných technologií při výrobě 3D modelů sokoloven z regionu, na jejíž přípravě by se mohli podílet studenti fakulty. Hlavní součástí projektu zůstávají umělecké instalace na míru jablonecké sokolovně, které zde budou vystaveny.

Program Hledání ztracené identity je financován z Fondů EHP a Norska.

www.eeagrants.cz

Partneři

 

 logo LK

 

 

 

 

 

logo NF

 

Kontakty

Tělocvičná Jednota Sokol Jablonec n. Nisou

Fűgnerova 1054/5
466 01 Jablonec nad Nisou
Česká republika

 

jablonec_n_nisou@sokol.eu

 

https://www.facebook.com/SokolJablonecnadNisou

 

https://www.instagram.com/sokoljablonec/