Sokol
Jablonec nad Nisou

csende
v

Historie

Historie jabloneckého sokola, aneb dopis zakladatelům nejstarší tělocvičné jednoty v našem městě


Milý bratři zakladatelé,

píšeme Vám, abychom vyjádřili svou vděčnost, pokoru a úctu Vašemu úsilí, se kterým jste v září roku 1894, založili naši tělocvičnou jednotu Sokol v Jablonci nad Nisou.

Bylo to v dobách, pro nás již tak dávných, ještě za Rakouska-Uherska, kdy soužití většinového německého obyvatelstva s českou menšinou v našem městě nebylo vůbec jednoduché. V těch dobách, kdy v Čechách již 32 let existovalo sokolské hnutí založené Tyršem a Fügnerem, a přesto byla Vaše iniciativa označena za "neslýchanou českou provokaci". Podle zápisů v kronice jste museli projevit, v duchu našeho hesla, opravdu lví sílu, když "byla činnost sokolských jednot pro jejich národní ráz pronásledována, ..... a každý, kdo se účastnil veřejného života a posílal děti do české školy, pykal". Prý to období bylo bouřlivé tak, že "I vojsko z Liberce bylo nuceno zakročovat."

To my si dnes už dokážeme jen těžko představit. Nevíme, jestli jste si Vy naopak dokázali představit, že i po tolika letech bude spolek, který jste založili, stále existovat.

Avšak ani vzlet sokolí v průběhu těch dlouhých let nebyl vůbec jednoduchý a musel vyrovnávat kotrmelce dějin.

Někteří z Vás, vážení zakladatelé, možná ještě zažili období, kdy se po těžkých dobách první světové války, se vznikem samostatné Československé republiky zdálo, že svítá na lepší časy. Než nastal osudný rok 1938 měla naše jednota 358 členů. Kromě cvičení se hrálo ochotnické divadlo, probíhaly všesokolské slety a tělocvičné akademie, ženy se ujaly dobročinné role.

Sokolové nejprve cvičili v prostorách České besedy, následně se podíleli na stavbě Národního domu, aby poté založili Družstvo pro stavbu sokolského domu. Podařilo se shromáždit přes 270 tisíc Kč a zakoupit pozemek v dnešní Smetanově ulici. To však bylo na počátku druhé světové války zkonfiskováno.

S hrdostí Vám musím zmínit i činnost Sokola v celonárodním měřítku za druhé světové války, spolku jehož organizaci jste v našem městě založili. Členové Sokola z celé republiky se zapojili v domácím i zahraničním odboji, byli členy letectva, byli deportováni do koncentračních táborů, věznic, řady jich byly umučeni nebo popraveni. Byla vytvořena síť tajných sokolských organizací, které ukrývaly a chránily parašutisty skupiny "Silver A", vyslané z Anglie. Pro Sokoly byla osudná noc ze 7. na 8. října 1941, pojmenovaná "Aktion Sokol".

Po konci druhé světové války byla i v Jablonci obnovena sokolská činnost. Navrátit Sokolům zabrané nemovitosti však nebylo možné. A tak naše jednota v roce 1946 převzala "zbědovanou" budovu německého tělocvičného spolku Turnverein, jehož členové byli po válce odsunuti.

Jablonečtí sokolové "stáli jeden vedle druhého podle Tyršova odkazu "Co Čech - to Sokol"... věrni zásadě, že tělesná výchova má být nadstranickým pojítkem celého národa, oddaně a nezištně pokračovali v práci". Díky veřejné sbírce se podařilo zachránit poničenou sokolovnu, a v Josefově Dole vznikla Sokolská osada. Vedle cvičení všestrannosti vznikly pod křídly našeho Sokola oddíly odbíjené, košíkové, oddíl lyžařský, lehkoatletický.

V průběhu roku 1948 však v celé republice začala probíhat očista Sokola a skutečná sokolská činnost tak znovu nedobrovolně utichla.

V roce 1990, po sametové revoluci, se i v Jablonci znovu začali scházet ti, kteří i po dlouhých čtyřiceti letech stále měli sokolskou myšlenku ve svém srdci.

Po téměř sto letech mohli navázat na činnost spolku, který jste Vy, vážení bratři, založili.

Dnes už však máme 21. století, a Vaši pokračovatelé se podle svého nejlepšího vědomí a svědomí 30 let nepřetržitě snažili a nadále snaží naplňovat sokolskou myšlenku a připomínat sokolské hodnoty vyjádřené slovy Sport-Občanství-Komunita-Osobnost-Laskavost.

V jabloneckém Sokole si v současnosti budují svůj vztah ke sportu děti od 2 let věku. Tady se naučí svůj první kotrmelec, zlepšují si přirozeně svoji obratnost a koordinaci, aby následně všechno zúročily v různých sportovních klubech. V naší tělocvičné jednotě máme celkem přes 300 členů, kteří si v Sokole udržují svoji kondici, setkávají se, podporují se, opět cvičí na všesokolských sletech. Ti, kteří se zúčastnili loňského sletu tak vzdali hold 100. výročí vzniku naší republiky, ač jsou někteří z nich již v pokročilém věku.

S podporou Tyršovy myšlenky "Tam svět se hne, kam síla se napře" nyní připravujeme postupnou obnovu budovy sokolovny. Ta v minulosti prošla necitlivými úpravami a i když je na ní zub času znát, tak ji stále udržujeme v provozu. Předpokládáme, že postupným zvelebováním stavby dojde k jejímu plnému využití nejen tělocvičnému, ale i společenskému, v duchu sokolských hodnot. Umístění Sokolovny ve Fügnerově ulici a v bezprostředním sousedství Tyršova parku nám je neustálou motivací.

Pro Vás, kteří jste zakládali jablonecký Sokol v době národnostních nepokojů, bude asi překvapením, že s odstupem doby nahlížíme na historické události se snahou o porozumění a smíření. Poučeni historií víme, že zloba a nenávist není cestou, kterou bychom znovu chtěli jít.

A tak i k obnově sokolovny přistupujeme s respektem k jejím stavitelům a členům německého tělocvičného spolku Turnverein.

Bratři zakladatelé, jste pro nás stále vzorem. Vámi založená jednota je důkazem toho, že každá činnost konaná čestně, zodpovědně, a v dobrém úmyslu může mít dlouhého trvání. Díky Vám se po dlouhých 125 let mohli, a stále mohou, stovky jablonečanů hlásit "k čestnému jednání v životě soukromém i veřejném, k národnostní, rasové a náboženské snášenlivosti, k demokracii a humanismu, k osobní skromnosti a ukázněnosti, k lásce k rodné zemi a úctě k duchovnímu dědictví našeho národa" jak praví stanovy České obce sokolské.

S hlubokou úctou

Nazdar!

v

Fotogalerie

Partneři

 

 logo LK

 

 

 

 

 

logo NF

 

Kontakty

Tělocvičná Jednota Sokol Jablonec n. Nisou

Fűgnerova 1054/5
466 01 Jablonec nad Nisou
Česká republika

 

jablonec_n_nisou@sokol.eu

 

https://www.facebook.com/SokolJablonecnadNisou

 

https://www.instagram.com/sokoljablonec/