Sokol
Jablonec nad Nisou

csende
v

Nalezená identita

Nalezenou identitu místa do budoucnosti přenáší ti, kteří ji teprve objevují. Jejich pohled je inovativní, osvěžující a přináší příslib, že i do budoucna bude budova i přilehlý park živoucím organismem, pokud do nich necháme vstoupit nastupující generaci.

Proto jsme otevřeli sokolovnu i mysl nápadům a spolupráci se školami, institucemi, firmami i jednotlivými umělci. Za dva roky programu Hledání ztracené identity vznikly dočasné i trvalé expozice, které vzešly  z  uměleckých rezidencí začínajících i etablovaných umělců, studentů i absolventů uměleckých škol. 

Říjen 2022

Navázání spolupráce s Katedrou umění Technické univerzity v Liberci. Studentky a studenti pod vedením Jana Stolína, Petry Vlachynské a Jaroslava Prokeše v rámci semestrálních prací navrhovali ideové intervence pro budovu sokolovny i Tyršova parku.

Listopad 2022

Studentský seminář k rozvoji Tyršova parku i veřejného prostoru obecně pro studenty Gymnázia U Balvanu.

Březen 2023

Vyhlášení Open-callu pro honorovaný umělecký rezidenční pobyt k pojednání tématu Hledání ztracené identity. Na základě zaslaných portfolií vybrala odborná porota 4 rezidenty:
Šenay Kobak 
Vítězslav Plavec 
Stanislava Karbušická 
Matouš Lipus

Odborná porota:
Kurátorský tým:
MgA. Ida Chuchlíková, prorektorka UMPRUM pro vnější vztahy
Mgr. Marie Foltýnová, Ph.D., vedoucí oddělení správy veřejné plastiky Galerie hlavního města Prahy

Umělecká sekce:
PhDr. et MgA. Petra Švecová, zodpovídá za externí i interní komunikaci AVU a částečně i za produkci vybraných aktivit AVU, malířka
PhDr. Petr Nový, Ph.D., hlavní kurátor Muzea skla a bižuterie

Za organizátora:
Ing. arch. Jitka Skalická, starostka Sokol Jablonec.

Spolupracující firmy a neziskový sektor:
Ing. arch. Dita Procházková, PLAC, z.s., architektka v kanceláři architektury města Jablonec nad Nisou.

Zápis z jednání poroty a vyhodnocení studentských prací je k náhledu zde.

 

Červen 2023 

V rámci prvního ročníku festivalu FEST-UM se konala veřejná obhajoba semestrálních prací studujících Katedry umění FUA TUL. Prezentace zpracování dvou ateliérových zadání - umění ve veřejném prostoru se zaměřením na lokalitu přilehlého parku a prostor sokolovny. 


Srpen/září 2023

Týdenní rezidenční pobyt 4 umělců a umělkyň, kteří se nejprve seznámili s historií města i regionu, absolvovali návštěvy muzea skla a bižuterie nebo sklárny GB Beads , a následně vytvořili v budově osobité site-specific instalace inspirované sokolovnou a jejím prostředí. Vznikla tak malba, socha, projekce na strop sokolovny nebo specifická galerie. Na závěr pobytu se konala debata s umělci a odbornou porotou u pomyslného kulatého stoluZuzana Slámová (místopředsedkyně Okresní hospodářské komory, G & B beads, s.r.o.)
v

Fotogalerie

Partneři

 

 logo LK

 

 

 

 

 

logo NF

 

Kontakty

Tělocvičná Jednota Sokol Jablonec n. Nisou

Fűgnerova 1054/5
466 01 Jablonec nad Nisou
Česká republika

 

jablonec_n_nisou@sokol.eu

 

https://www.facebook.com/SokolJablonecnadNisou

 

https://www.instagram.com/sokoljablonec/