Sokol
Jablonec nad Nisou

csende
v

PAMÁTKOVÁ OBNOVA 2021

Památková obnova naší sokolovny probíhala i v roce 2021.

Díky dotačním programům Ministerstva kultury ČR a Libereckého kraje byla opravena fasáda vstupního portálu, povrchy terazzových podlah ve vstupní hale a v chodbě u šaten, kamenná schodiště od hlavního vstupu a ve vstupní hale. Největší změnou jsou nové prosklené dveře v dřevěných rámech, díky kterým je vidět velký sál už ze vstupní haly.

Na uhrazení uznatelných nákladů v celkové výši 1 083 594 Kč se podílelo Ministerstvo kultury částkou 500 000 Kč, Liberecký kraj 257 916 Kč a Statutární město Jablonec nad Nisou 101 049 Kč. Zbývajících 224 629 Kč jsme uhradili z vlastních zdrojů. V průběhu prací došlo k nepředpokládanému navýšení (vzhledem k růstu cen ve stavebnictví obecně) o téměř 70 000 Kč. S jejich uhrazením nám pomohla Nadace Premedis.

Další související práce (odstranění palubkového obkladu, znovuomítnutí povrchu a výmalba) a instalace bezpečnostní sítě nebyly předmětem prací v rámci dotačních programů, a tak byly uhrazeny z našim finančních rezerv.

V letošním roce chceme pokračovat repasí dochovaných zábradlí.

Věříme, že realizovaná obnova přispěje k větší "otevřenosti" nejen sokolovny ;-)

Za finanční podporu výše uvedeným přispěvatelům mockrát DĚKUJEME!!!


v

Fotogalerie

Partneři

 

 logo LK

 

 

 

 

 

logo NF

 

Kontakty

Tělocvičná Jednota Sokol Jablonec n. Nisou

Fűgnerova 1054/5
466 01 Jablonec nad Nisou
Česká republika

 

jablonec_n_nisou@sokol.eu

 

https://www.facebook.com/SokolJablonecnadNisou

 

https://www.instagram.com/sokoljablonec/