Sokol
Jablonec nad Nisou

csende
v

V sobotu 2. září se sešli u kulatého stolu vybraní umělci u příležitosti zakončení jejich rezidenčního pobytu v jablonecké sokolovně. Rezidenti u kulatého stolu popsali dojmy z města i budovy sokolovny, ve které našli dočasné útočiště.  Zároveň nastínili, kterým směrem se vydala jejich tvorba. Tu představili na společné procházce budovou.

Projekt "Nalezená identita" je společným úsilím mnoha jednotlivců a institucí, kteří věří v sílu umění a kultury. Tato událost představila významný krok k propojení uměleckých světů a otevření diskuse o identitě a významu umění ve městě, jehož historické kořeny proplétají rozmanité příběhy napříč českou i německou historií.

U improvizovaného kulatého stolu představili svá díla rezidenti:
Šenay Kobak
studentka Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze. Šenay doplnila jeden z pokojů sokolské ubytovny obrazy, na nichž kombinovanou technikou zachytila zážitky a pocity z pobytu. Součástí byla i instalace stylizované pavučiny.
Vítězslav Plavec - absolvent oboru grafický design ze Střední uměleckoprůmyslové škole keramické a sklářské a designu prostředí na Fakultě umění a architektury TUL. V současnosti zde pokračuje studiem oboru Výtvarné umění – Tvorba ve veřejném prostoru. Díky jeho projekci získala sokolovna znovu alespoň na chvíli průhled do věže, který v minulosti prosvětloval vstupní prostory.

Stanislava Karbušická - absolventka ateliéru Jiřího Kovandy, oboru Vizuální design v ateliéru ak. mal. Pavla Beneše na Fakultě umění a designu UJEP. Zároveň absolventka stáže na l’ESADMM École supérieure d’art & de design v Marseille (FR) a na pražské UMPRUM, ateliér sochařství u Edith Jeřábkové a Dominika Langa. Stanislava využila jedné ze suterénních místností k instalaci svých děl na zajímavých artefaktech nalezených na místě. Vznikla tak zajímavá improvizovaná galerie.

Matouš Lipus - absolvent ateliéru Sochařství, pod vedením prof. Kurta Gebauera a poté Edith Jeřábkové a Dominika Langa. Matouš se rozhodl vytvořit sochu jedné z charakteristických postav našeho města. Milé bylo setkání s "modelem", který přijal pozvánku ke kulatému stolu.

V sokolovně všechny přivítala starostka Jitka Skalická, diskuzi svým milým průvodním slovem vedla MgA. Ida Chuchlíková, prorektorka UMPRUM pro vnější vztahy. Kurátorský pohled a zhodnocení akce na konci prezentací představila Mgr. Marie Foltýnová, Ph.D., vedoucí oddělení správy veřejné plastiky Galerie hlavního města Prahy.

Kulatého stolu se zúčastnili také další členové odborné komise -  PhDr. et MgA. Petra Švecová, která zodpovídá za externí i interní komunikaci AVU a částečně i za produkci vybraných aktivit AVU, malířka, Zuzana Slámová (místopředsedkyně Okresní hospodářské komory, G & B beads, s.r.o.) a Ing. arch. Dita Procházková PLAC, z.s., i architektka v kanceláři architektury města Jablonec nad Nisou. 

Díla budou vystavena v sokolovně i 16. 9. 2023 na Dni evropského dědictví a zároveň jako soušást akce Zažít město jinak. 

Akce je součástí projektu Hledání ztracené identity, který je podpořen z Programu kultura Fondů EHP a Norska.
v

Fotogalerie

Partneři

 

 logo LK

 

 

 

 

 

logo NF

 

Kontakty

Tělocvičná Jednota Sokol Jablonec n. Nisou

Fűgnerova 1054/5
466 01 Jablonec nad Nisou
Česká republika

 

jablonec_n_nisou@sokol.eu

 

https://www.facebook.com/SokolJablonecnadNisou

 

https://www.instagram.com/sokoljablonec/